Projektet

  Bakgrund

  Aktiviteter

  Aktörer

  Resurser

  Samverkan

  Resultat

  Press
Detta var ett projekt i Leader+ Sjuhärad under perioden 1/3 - 31/8 2004 i samarbete med Svenljunga Flygplatsförening