Aktörer på flygmarknaden
Det ultralätta flyget i Sverige styrs av Bestämmelser för Civil Luftfart utfärdade av Luftfartsverket som i sin tur lagt över ansvaret för tillsynen på KSAK, Kungliga Svenska Aeroklubben. Medlemmar i KSAK är landets flygklubbar som på senare tid även utgörs av renodlade ultralättflygklubbar. I takt med att intresset för ultralätt ökar växer behovet av flyglärare, kontollanter och besiktningsmän med inriktning på ultralätt.

Utbudet av ultralätta flygplan är förhållandevis stort på den internationella marknaden, men är begränsad till ett tiotal fabrikat som är godkända i Sverige. Representanter för två av de största tillverkana finns i Svenljunga kommun. Hittills har inte efterfågan på ultralätta flygplan varit så stor att det befunnits lönsamt, men med prognosen om att att det i framtiden blir det ultralätta flyget som kommer att dominera bör det finnas bärighet för en handfull aktörer.