Bakgrund
1998 gick tre Svenljungabor samman och köpte ett UL-flygplan från England. Delägarna började göra iordning en fältyta på Bergsäters indistriområde för att kunna starta och landa. Detta skedde i all enkelhet och i samförstånd med lantbrukaren som arrenderade marken av kommunen.

Under år 2001 tillkom ytterligare ett plan och tankarna på att göra området till ett någorlunda användbart område för UL-flyg tog fart. Under sommaren 2002 användes fältet flitigt och området har blivit populärt även bland flygare från andra delar av landet.

I takt med det ökande intresset för användningen av en del av industriområdet som landningsplats för ultralätta flygplan bildades en ideell förening, Svenljunga Flygplatsförening som med stöd från Svenljunga Kommun och Leader+ Sjuhärad håller på att utveckla flygplatsen.

Ingvar Carlsson som har sin dagliga verksamhet på Bergsäters industriområde är teknikst ansvarig för klubbflygplanen i Borås. Mycket av underhållsarbetet görs numera i Svenljunga och uppdragen blir allt fler.