Sammanfattning
Projektet har bidragit till att förstärka bilden av Sjuhäradsbygden som en aktiv och växande region för det nya folkflyget. Genom prjektarbetet har även myndigheter och flygorganisationer fått upp ögonen för regionen och intresset för samarbete mellan flygklubbarna ökar.

Resultat
Genom tydlig närvaro på Upplevlesekongressen och medverkan vid flygträffar under sommaren är grunden lagd för en marknadsprofil för Sjuhäradsflyget.

Genom samverkan med 7up Sjuhäradsbygden flyger har projektet skapat en plattform för samarbete med Svenljunga Kommun och ett underlag för exploatering av tomtmark i anslutning till flygplasen. Se artikel i STT

Genom kontakter med övriga flygsverige finns nu ett nätverk mellan representanter för olika ultralätta flygplanstyper och kontakten med Luftfartsverket och KSAK har förstärkts.