Lokala resurser
För att marknaden skall fungera måste även en infrastruktur skapas. Den utgörs idag av äldre flygklubbar som inte har någon större tillväxt. Många av dem är knutna till den egna kommunen som oftast äger marken medan anläggningarna är gamla och slitna och ägs av klubbarna. I Svenljunga finns en potential genom det pågående Leaderprojektet 7up och de markresurser som finns i anslutning till landningsstråket på Bergsäters industriområde.

För att marknaden skall kunna utvecklas behövs inte bara flygplansleverantörer utan även markområden och byggnader som kan härbägera en växande flotta av ultralätta flygplan. För ändamålet finns det behov av planering och byggnation som lämpligen kan ge upphov till nya tjänster och produkter. För varje flygplan behövs en hangar, varför inte i kombination med fritidsboende. I Svenljunga finns en unik möjlighet att göra det tidigare planerade industriområdet på Bergsäter till en flygpark med allt vad som behövs för en kvalitativ satsning.
Skissförslag