Samverkan
Förutsättningarna för att en marknad för ultralätta flygplan skall uppstå bygger på att olika aktörer får igång ett samarbete. För att kunna bedriva försäljning behövs en bas i form av flygfält, hangarer och serviceverkstäder. I Sjuhäradsbygden finns idag redan ett antal flygplatser som tillsammans utgör en resurs. I Borås finns en väl etablerad utbildningsverksamhet och på Öresten finns ett växande intresse för ultralätt. Timmele har fått två nya flygare och i Svenljunga finns nu en väl fungerande serviceverksamhet.

Infrastrukturen för det nya folkflyget finns, men måste samordnas med övriga samhällsinsatser och utvecklas i samförstånd med regionala och kommunala intressen. I Svenljunga finns en tillväxtpotential genom att flygplasen ligger i anslutning till byggbar mark. Här kan både nya hangarer och bostäder skapas och besöksnäring uppstå. Genom samarbete mellan kommun och flygplasförening skulle marknadsmässiga förustättningar kunna skapas som både tillfreställer flygintressen och kommunala behov av nytillskott av verksamheter och boende.

För en lyckad utveckling av flygmarkanden krävs ochså att de svenska luftfartsreglerna anpassas till en gemensam ram inom EU. Eftersom vi är beroende av internationella flygplanstillverkare som anpassar sina produkter till de stora markanderna, Tyskland, Frankrike etc är det olyckligt att vi inte på ett självklart sätt har tillgång till mer än ett begränsat utbud av flygplanstyper. En förändring i detta avseende går långsamt och är svårt att påverka.