Projektbeskrivning
Det primära syftet är att skapa intresse i Sjuhäradsbygden för en framväxande flygverksamhet med ultralätta flygplan.

Projektet är upplagt som en enkel marknadsundersökning för att kartlägga möjligheterna att etablera verksamhet med försäljning, service och underhåll av ultralätta flygplan i anslutning till flygplatsen på Bergsäters industriområde i Svenljunga.

En viktig del är att marknadsföra det ultralätta flyget inom ramen för den framväxande upplevesleindustrin genom deltagande på mässor och flygevenemang vilket även innbär marknadsföring av Sjuhäradsbygden som vaggan för det nya folkflyget.

Finansiering av projektet sker genom ideellt arbete och en utvecklingscheck från Leader+ Sjuhärad.

Projektansvarig
Igor Cronsioe
igor@livingart.se