Landsbygdsutveckling genom "det nya folkflyget"

Vi hade spanat in den nya trenden, att flyga på egen hand och landa på egen mark och hittat flygplanet, klubben och utbildningen.

"när du har tröttnat på bilar och båtar och trängseln på vägar och i farleder är det dags att börja flyga. Det lätta sportflyget har mognat och är nu ett verkligt alternativ för privatflyg till överkomligt pris, både när det gäller att äga och flyga. Med ultralätta plan kan man landa nästan var som helst, varför inte ett besök på goflbanan"

"kanske det är dags att flytta kontoret till närheten av en bra gräsmatta, eller komplettera sommarstugan med en liten hangarbyggnad med tillhörande bana och vindstrut. I kombination med hästgården har man sin egen flygplats och kan besöka halva Sverige på en dag. Eller i arbetet med jord och skogsbruk för att se över sina marker. Det nya lätta sportflyget hjälper till att behålla våra öppna landskap"

mer om flygplanet

7up utgick från Sjuhäradsbygden med Svenljunga som bas.
I denna dynamiska trakt ville vi bygga ett flying community och ta vara på de unika möjligheter som ultralättflyget kan ge, genom att skapa utflyktsmål och väcka intresse för flygning hos en ny generation.

Efter femton år i branschen låter vi nu dessa sidor gå till historien men hoppas att innehållet kan inspirera till framtida ideer för UL-flyget.


2015-11-01
Igor Cronsioe
Viavinga AB