"What you sign is what you get"

Sveriges enda sevärdhet som motsvarar
innehållet i hänvisningsskylten.

Installation av betong från PREFAB

Idé och design Igor Cronsioe på uppdrag av Byalaget i Nittorp


Invigdes den 16 September 2012

Om kringlan


Projekt 2015

Precis som med "kringlan" fick byalaget ett försköningsbidrag från
kommunen och även denna gång blev det ett "betongprojekt"


Igor Cronsioe: betongelement för graffiti som markering av infarten till ishallen i Nittorp - bilder och layout tillsammans med designer Natasha Kozlova


Projekt 2018

Ytterligare försköningspengar bidrog till en panelinstallation vid entrén till ishallen


Förslag 2019

Nästa projekt hoppas vi skall bli en landskapsbild


webbkontakt: igor@livingart.se