En studie om småflygets framtid i Sjuhäradsbygdenvolare nesece est
Det ultralätta flyget blir i framtiden det nöjes- och rekreationsflyg som vanliga människor kommer att ha råd med, och faktiska möjligheter att utöva. Medan det traditionella privatflyget minskar i Sverige ökade under 2003 antalet UL-flygcertifikat med 34% och kurvan pekar stadigt uppåt. Borås Ultralätt Flygklubb har från en handfull medlemmar 1998 gått upp till en ledande position med över 100 medlemmar. Med den utgångspunkten är det nödvändigt att planera för tillväxt. Finns viljan hos politikerna och intresset hos investerare? Syftet med denna studie är att ta reda på förutsättningarna och peka på möjligheterna.