2022-03-21


Nu stöttar vi Ukraina i kampen mot kriget


Stöld av installation vid Krysset i Nittorp
 
"tankshinder" i solidaritet men Ukraina - uppställd utanför Krysset i början av Mars.
 
Den 24 November var installationen borta.

tydliga spår visar att ett större fordon forserat uppställnigsytan

och dessutom tagit vad som blev kvar av virket

och lämnat platsen utan övriga spår.
 
Den materiella förlusten är obetydlig men vi tycker att det är tragiskt att vuxna människor i vårt område
kan bära sig åt på detta sätt. Vi vill bara genom denna anmälan bidra till att vår grannsamverkan fungerar
och att det kan bidra till att skapa  en verklighetsgrundad bild av brottsligheten i Tranemo kommun.
 
Igor Cronsioe - Viavinga AB - Krysset i Nittorp