Flygnära tomter i Svenljunga!

SVENLJUNGA (STT) 2004

Som en komplement till de sjönära idéerna, varför inte ett flygnära boende? Eller mera korrekt "övernattande", för det är inte ett fast boende arkitekten Igor Cronsioe har i tankarna när han nu presenterar sina idéer för Bergsäterområdet i kommunen, hos olika framtidsgrupper och entreprenörer.

Ursprunget finns förstås i hans engagemang i Leader+-projektet "7up Sjuhäradsbygden flyger", men också i ett stort intresse för bygdens framtida utveckling. När han så i våras fick en företagscheck från Leader+ för sin medverkan i upplevelsekongressen på Åhaga, ingick även att se över det ultralätta flygets utvecklings- möjligheter. En tanke föder lätt en annan.

- Svenljunga är ett "mekarsamhälle". Här finns en livaktig crossverksamhet, skickliga rallyförare, veteranbilsintresset är stort, här finns ACC Racing som trimmar och stylar bilar, kort sagt – det mekas.

- Vad jag har gjort är att skissa på vad man skulle kunna kalla en "mekarby". Den första "verkstadsrätten", precis som bostadsrätt men med verkstäder och med en liten boendedel för övernattning.

För stadsbor

Att det finns en boendedel är centralt. Verkstäderna är nämligen inte i första hand tänkta för Svenljungabor. På landet finns ofta tillgång till de lokaler som behövs. Men så inte i städerna.

- I mina ritningar har jag naturligtvis utgått från hangarmodellen. Vill vi ha ett UL-flyg i Svenljunga måste det finnas någonstans att ställa flygplanen. Den hangar som ingick i det pågående projektet är både klar och välfylld! Det svåra är sällan att köpa ett plan, det svåra är att hitta någonstans att ha det. Men en hangarbyggnad fungerar givetvis precis lika bra för den som är bil- eller båtintresserad. Eller har någon annan hobby som är utrymmeskrävande.

I mekarbyn skulle ges utrymme till många olika sorters verksamhet och med en liten boendedel vore det helt ok att pendla från Borås eller Göteborg, menar Igor.

Enkelt, billigt

I sin skiss tänker han sig bygget som en radhuslänga. Antingen enhetligt byggd, där enheterna ser likadana ut, eller med vissa variationer. Bland ritningarna på hans ritbord finns högloftsmodellen och en tvåvåningsmodell samt en "omvänd" radhuslänga, där det är den lilla bostadsdelen, istället för garaget, som länkar samman enheterna. Det finns med andra ord en rad tänkbara lösningar.

I sitt grundutförande skall konstruktionen vara enkel och billig. Vad man sedan vill kosta på sin verkstad invändigt får vara upp till var och en.

- Men jag tror det skulle kunna bli en trevlig och trivsam samvaro mellan människor som kan utbyta idéer och erfarenheter runt sina olika fritidsintressen

  • inte bara för oss flygare.
Svenljunga Tranemo Tidning
Text: Ann-Louse Kjellner