Annexet         vårt gästhus på tomten bredvid

vy från infarten


bottenvåning - köket


bottenvåning - sovrum


bottenvåning - dagrum


övervåning - sovrumfrån 2012 gör vi också en del egen el

För mer information: igor@livingart.se


Living Art Center - Viavinga AB
Tranemovägen 1, 514 54 Nittorp